De huidige technieken waarmee we onze woningen verwarmen, staan al even ter discussie. Blijven we kiezen voor fossiele brandstoffen of schakelen we over op hernieuwbare energie? Zelfs met de huidige recordprijzen lijkt gas op financieel vlak nog de interessantste keuze, terwijl duurzame technieken als warmtepompen eerder het imago hebben van verwarmingsmethode voor de happy few. Maar klopt dat wel?

Belangrijk bij de keuze van je verwarmingssysteem, is dat je ver genoeg vooruit kijkt. Zo’n installatie gaat namelijk al snel 15 à 20 jaar mee, waardoor je er dus ook even lang aan vast hangt. De eerste stap om je woning klimaatvriendelijker en energiezuiniger te maken, is echter de energievraag beperken. Want hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe minder energie je nodig hebt om hem te verwarmen. Pas daarna is het echt nuttig om het juiste verwarmingssysteem te kiezen waarmee je aan die kleine energievraag wil voldoen.

Energiezuinig verwarmen met fossiele brandstoffen?
Vandaag beschikken de meeste woningen nog over een verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen. Denk maar aan aardgas, stookolie of steenkool. Die geven niet alleen warmte af, maar sturen ook roet, fijnstof en CO2 de lucht in. Dat is niet alleen nefast voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat. De huidige gascondensatieketels zijn al een pak energiezuiniger dan die van vroeger, maar daarom zijn ze nog niet duurzaam. En niet voor niets zijn stookolieketels sinds 2021 niet langer toegelaten bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie.

Toekomst van gas hoogst onzeker
Van alle verwarmingstechnieken op fossiele brandstoffen, scoren gascondensatieketels het best op het vlak van CO2-uitstoot. Maar aan de CO2-neutrale doelstellingen van 2050 voldoen ze niet, waardoor zo’n ketel toch geen toekomstgerichte keuze is. Ook financieel lijken ze de beste optie, al krijgt ook dat voordeel door de huidige aardgasprijzen een flinke knauw. Bovendien kan er nog een CO2-taks komen voor particulieren, wordt groene stroom mogelijk goedkoper en zit de kans erin dat boilers op fossiele brandstoffen vanaf 2025 uit de handel verdwijnen. Wie nu nog voor aardgas kiest, kiest dus ook voor onzekerheid.

Zo kan het wél
Waarmee kan je je woning dan wel het beste verwarmen? Uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat verwarmingstechnieken op hernieuwbare energie – zoals warmtepompen en warmtepompboilers – niet alleen het minste CO2 uitstoten, maar ook het minste fijnstof en andere milieuschade(kosten) met zich meebrengen. Daarbovenop zijn ze erg energiezuinig en kan je ze dikwijls ook gebruiken om je woning passief te koelen. Om naar een CO2-neutrale samenleving te evolueren, zijn ze met andere woorden de enige juiste oplossing. En op termijn haal ook jij er het meeste voordeel uit.