Voor Openbare besturen en andere organisaties

Bouwadvies op maat voor scholen

Een duurzaam bouwproject of renovatie realiseren voor je school? Begeleiding is dan vaak erg welkom. Acasus komt je hierin graag tegemoet met onafhankelijk en deskundig advies op maat. Dit bouwadvies helpt je om project te verduurzamen en je voorbeeldfunctie te vervullen, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaattraject van MOS.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

In de eerste plaats moet een duurzaam resultaat de ambitie zijn. We adviseren zowel nieuwbouw als renovatie, maar ook kleine ingrepen zoals stookplaats hernieuwing en relighting. Bij voorkeur bevindt het project zich nog in de startfase en moet de projectdefinitie nog uitgewerkt worden.

 

Wat zijn de basisvoorwaarden?

  1. Uitvoering binnen de provinciegrenzen.
  2. Bij nieuwbouw minimaal bijna energieneutraal (BEN) en aandacht voor gezonde materialen.
  3. Bij renovatie, hernieuwing stookplaats, relighting, … een voldoende hoog ambitieniveau op energetisch vlak.
  4. Voldoende middelen en draagvlak binnen het schoolbestuur.

 

Wie geeft het advies?

Acasus doet beroep op een kennispartner. Deze partner beschikt over architecten, ingenieur-architecten en bouwkundig ingenieurs die thuis zijn in duurzaam bouwen. De Provincie West- Vlaanderen hecht veel waarde aan de kwaliteit van het bouwadvies en volgt het dossier mee op.

 

Hoeveel kost een advies?

Het advies is gratis, maar beperkt in tijd. Met de voorziene 30 uren (ter waarde van ongeveer 1.500 euro) kunnen we samen al heel wat verwezenlijken.

 

Wat verwachten wij van jou?

Kreeg je van ons advies of begeleiding? Dan verwachten wij dat je ons op de hoogte houdt over verdere het verloop van het project. Bovendien zetten we graag geadviseerde projecten in de kijker. Wij rekenen dan op je medewerking voor het aanleveren van informatie, fotomateriaal.

 

Hoe dien je een project in?

Neem contact op via [email protected]. We brengen dan je in contact met onze kennispartner. Voor verdere vragen kan je terecht bij Doenja Lefebure, Provincie West-Vlaanderen, 050 40 31 73.

 

Wat zijn de voordelen van het advies?

  • Je krijgt hulp bij de opmaak of screening van bestekken en eisenprogramma en bij het opstellen van de projectdefinitie. Onze adviseurs helpen je ambitieniveau op punt te stellen. We leveren passages aan of geven opmerkingen door, maar kunnen nooit de auteur zijn van de eigenlijke basistekst.
  • Door ontwerpschetsen, concepten, uitvoeringsplannen, lastenboeken en uitvoeringsdetails te laten screenen, kun je tot een duurzaam resultaat komen. Onze opmerkingen en/of alternatieven zijn altijd in overleg met bouwteam en bouwheer.
  • Rekening houdend met budget en ambitieniveau helpen we je te prioriteren. Op deze manier vermijd je budgettaire uitschuivers en krijg je de garantie dat duurzaam bouwen ook verstandig bouwen is.
  • Je bouwteam wordt sterker en we bewaken mee het duurzaamheidsniveau door oplossingen of alternatieven voor te stellen.
  • Ook in de communicatie over je project kan Acasus je bijstaan. Goede voorbeeldprojecten zetten we graag in de kijker.

 

Let op: onze adviseurs vervullen nooit de rol van de ontwerper of studiebureau. Uitgebreid onderzoek en berekeningen behoren niet tot hun takenpakket.

Aangemaakt: 05.03.2018

Aangepast: 25.07.2019