Wateraudit

Elke West-Vlaamse gemeente heeft recht op 1 gratis wateraudit, waarbij een adviseur langs komt voor een rondgang in een gemeentegebouw op basis van de checklist. Je krijgt nadien een verslag van de wateraudit. De provincie koppelt hier wel enkele voorwaarden aan:

  • vooraf opmaken van een inventaris van het waterverbruik van drie gebouwen van de gemeente via het aanvraagformulier wateraudit;
  • een formele collegebeslissing, eventueel volgens het ontwerpmodel collegebeslissing;
  • deelname van een technisch medewerker of gebouwverantwoordelijke aan de rondgang;
  • terugkoppeling van de genomen maatregelen binnen de 6 maanden na de wateraudit.

De link naar het online aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden. De collegebeslissing mag opgestuurd worden naar [email protected] met vermelding WATERAUDIT en de naam van de GEMEENTE/STAD in het onderwerp.

 

Vraag hier uw wateraudit aan

Download hier het ontwerpmodel voor de collegebeslissing

 

Het ondersteuningsaanbod van de provincie bestaat verder uit een checklist met inventarisblad voor een wateraudit in een gemeentegebouw. Tijdens een rondgang krijg je aan de hand van de checklist een snelle inventarisatie van alle waterpunten van het gebouw en detecteer je mogelijke knelpunten of lekken. Je krijgt er nog tal van tips en besparingsmogelijkheden bovenop.

 

Download hier de checklist

Download hier het inventarisblad